Informasjon

TESTIMONIALS

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”

Samantha Jones, Project Manager


“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”
Samantha Jones, Project Manager

Departementet støtter Nysirkus Bjerke gjennom Storbymidler. Storbymidler er en norsk statlig tilskuddsordning med formål å bedre oppvekst og levekår for barn og ungdommer i alderen 12 til 25 år, i de 23 bykommunene som er utpekt. 
oslo-kommune-ny-logo.png.jpg
Oslo Kommune gjennom Bydel Bjerke drifter Kulturhuset Veitvet som er stedet hvor Nysirkus Bjerke holder til. 
Bufdir ble etablert i 2004 gjennom en sammenslutning av Statens barnevern og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA). Bufdir er saksbehandler for penger som tildeles Nysirkus Bjerke
Bjerke Lydstudio lager mesteparten av musikken Nysirkus Bjerke bruker i forestillinger, show og events. Musikk blir spesialkomponert til forskjellige koreografier. Målet er at all musikk som brukes av Nysirkus Bjerke skal være egenkomponert av våre produsenter, barn og ungdom. I tillegg fremføres mest mulig musikk live.
Lydstudioet tilbyr flere kurs. Påmeldinger og informasjon finnes her
Sammenlogo for youtube.png
SAMMEN Bjerke skal bidra til at ungdom med kort botid i Norge, enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger får mulighet til å bli kjent med norsk ungdom. 
I SAMMEN Bjerke jobber ungdommene i grupper med et selvvalgt prosjekt og mot et felles mål. SOS-barnebyer og norske kommuner (Bydel Bjerke) tilrettelegger prosjektet, men det er engasjerte ungdommer som er avgjørende for at prosjektet gir resultater. Slik kommer de raskest, og på den mest naturlige måten, inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted. De får en reell mulighet til å bli en del av sosiale nettverk og få venner. 
Send inn forespørsel
RELOVE er Nysirkus Bjerkes samarbeidsprosjekt med Eline Medbøe.
 
RELOVE handler om grunnleggende verdier som menneskeverd, bærekraft og respekt for miljø.
RELOVE er en frivillig organisasjon som sprer kunnskap om redesign og reparasjon av klær til barn og unge. Vi holder kurs og workshops for barn og unge og sprer kunnskap og inspirasjon om kreativt gjenbruk. Organisasjonen er startet av tekstilkunstner Eline Medbøe og består av frivillige og profesjonelle kursholdere.
Les mer på deres hjemmesider
https://www.relove.info/
Drømmefanger er et treårig prosjekt fra Norges Danseforbund som benytter seg av urban kultur og kunst som metode i sosialt arbeid med barn og unge. Dans kan være veien til sosial deltakelse, inkludering og samhold. Målet er at aktivitetene skal nå bredt og på tvers av etniske, religiøse, sosio-økonomiske og geografiske skillelinjer. Prosjektet er hovedsakelig rettet mot barn i grunnskolealder (1.-10. trinn). 
https://www.drommefanger.com
Nysirkus Bjerke har fra begynnelsen av 2007 samarbeidet med Den Norske Ballettskolen om koreografier i klassisk ballett, breakdance og moderne dans.