top of page

TESTIMONIALS

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”

Samantha Jones, Project Manager


“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”
Samantha Jones, Project Manager

Departementet støtter Nysirkus Bjerke gjennom Storbymidler. Storbymidler er en norsk statlig tilskuddsordning med formål å bedre oppvekst og levekår for barn og ungdommer i alderen 12 til 25 år, i de 23 bykommunene som er utpekt. 
oslo-kommune-ny-logo.png.jpg
Oslo Kommune gjennom Bydel Bjerke drifter Kulturhuset Veitvet som er stedet hvor Nysirkus Bjerke holder til fra 2017. 
Bufdir ble etablert i 2004 gjennom en sammenslutning av Statens barnevern og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA). Bufdir er saksbehandler for penger som tildeles Nysirkus Bjerke.
Bjerke Lydstudio lager mesteparten av musikken Nysirkus Bjerke bruker i forestillinger, show og events.
Musikk blir spesialkomponert til forskjellige koreografier. Målet er at all musikk som brukes av Nysirkus Bjerke skal være egenkomponert av våre produsenter, barn og ungdom.
I tillegg fremføres mest mulig musikk live.

Lydstudioet tilbyr flere kurs.
Påmeldinger og informasjon finnes her
RELOVE er Nysirkus Bjerkes samarbeidsprosjekt med Eline Medbøe.
 
RELOVE handler om grunnleggende verdier som menneskeverd, bærekraft og respekt for miljø.
RELOVE er en frivillig organisasjon som sprer kunnskap om redesign og reparasjon av klær til barn og unge. Vi holder kurs og workshops for barn og unge og sprer kunnskap og inspirasjon om kreativt gjenbruk. Organisasjonen er startet av tekstilkunstner Eline Medbøe og består av frivillige og profesjonelle kursholdere.
Les mer på deres hjemmeside:

https://www.relove.info/
cropped-dnbs-ballett-logo2021-webmellom.png
Nysirkus Bjerke har helt fra oppstarten av Nysirkus Bjerke i 2007 samarbeidet med Den Norske Ballettskolen & Akademi om kurs, musikk, koreografier i klassisk ballett, breakdance
og moderne dans. 

Les mer om DNBS&A her:
https://dnbs.no
bottom of page