top of page

Velkommen til Nysirkus Bjerke

Nysirkus Bjerke ble opprettet høsten 2007 og er et sted for nyskapende
aktiviteter, opplevelser og kreativ utfoldelse, og et åpent tilbud for barn og unge hvor de kan
delta uavhengig av bakgrunn eller funksjonsnivå.
 
Dette er en levende møteplass hvor den sceniske og pedagogiske virksomheten går hånd i
hånd, med en dynamisk miks av kunstneriske uttrykk, kreativt kaos og sosialt engasjement.
Med elementer fra både sirkus, dans, teater, lyd, lys og videoproduksjon, knyttes ulike uttrykk sammen

til spennende kurs, aktiviteter, workshops, prosjekter, events og forestillinger.

 

Nysirkus Bjerke er støttet av Barne- og likestillingsdepartementet gjennom
Barne-, ungdoms- og familedirektoratet og Oslo Kommune, Bydel Bjerke.

Nysirkus Bjerke er Bydel Bjerkes (oppvekst- og kulturavdelingens) storsatsing der kulturarbeid
benyttes som metode for styrking av bydelens oppvekstmiljø. 
Nysirkus er glede, galskap, fysisk trening og en møteplass der du får venner fra hele bydelen.

 

Bydelens kulturarbeid er rettet mot barn og unge, og har som mål å tilby trygge og positive mestringsarenaer som gir mulighet for sosialisering, læring og mestring. Vi tilbyr et mangfold av gratis kurs for barn og ungdom i alderen 4 - 20 år.

bottom of page